3522vip,澳门新葡亰平台官网,www.3522vip.com

 学院主页 | 部门3522vip | 机构设置 | 通知公告 | 规章制度 | 学生资助 | 思想教育 | 公寓管理 | 服务指南 | 资料下载 
站内搜索:
   
 
 通知公告 
 
  通知公告    

12月9日学生处检查情况通报

2019年12月09日 15:17  点击:[]

128日晚自习检查情况表

1.大一晚自习检查情况汇总表

序号

院系

检查班级数

应到人数

实到人数

请假/选修人数

旷课人数

旷课比例

1

经济管理学院

4

151

117

34

0

0.00%

2

电子信息工程学院

8

314

274

40

0

0.00%

3

机电自动化学院

2

74

61

13

0

0.00%

4

汽车工程学院

2

77

73

4

0

0.00%

5

机械工程学院

2

88

81

7

0

0.00%

6

环境工程系

4

87

83

4

0

0.00%

7

应用外语与国际教育系

4

127

119

8

0

0.00%

 

2.大一晚自习检查情况明细表

序列

院系

检查班级

自习教室

应到人数

实到人数

请假/选修人数

旷课人数

纪律情况

1

经济管理学院

财管1902

X3204

43

35

8

0

2

电商1906

X3310

39

24

15

0

3

物流1903

X3410

31

27

4

0

4

会计1904

X3508

38

31

7

0

5

电子信息工程学院

移动通信1901

S1221

18

17

1

0

6

应电1901

S1221

29

25

4

0

7

A软件1903

S1319

44

39

5

0

8

A计应1901

X2306

47

41

6

0

9

A计应1902

X2306

48

47

1

0

10

G电子1901

X2402

37

36

1

0

11

大数据1901

X2507

45

38

7

0

12

大数据1902

X2507

46

31

15

0

13

机电自动化学院

机电1907

X1104

43

36

7

0

14

航空物流1901

X1306

31

25

6

0

15

机械工程学院

机自1902

X2106

48

43

5

0

16

数控1901

X2202

40

38

2

0

17

汽车工程学院

G汽检1902

X1407

25

22

3

0

18

新能源1902

X1505

52

51

1

0

19

应用外语与国际教育系

商英1902

T1416

36

35

1

0

20

商英1901

T1415

35

32

3

0

21

应英1902

X3107

36

34

2

0

22

空乘1901

X3107

20

18

2

0

23

环境工程系

G环监1901

S2403

27

25

2

0

24

环工1901

X1203

31

30

1

0

25

食品1901

S2403

9

8

1

0

26

化工1901

S2403

20

20

0

0

 

 

二、128日教室卫生检查情况统计表

1.128教室卫生检查情况汇总表:

序号

院系

教室总数

问题教室

问题比例

未打扫

未达标

未打扫

未达标

1

机电

20

0

2

0

10%

2

经管

36

0

1

0

2.8%

3

机械

14

0

1

0

7.1%

4

汽车

14

0

1

0

7.1%

5

外语

7

0

0

0

0

6

环境

2

0

0

0

0

7

电子

18

0

0

0

0

2.128日各院系教室卫生检查情况细则表:

序号

类别

院系

教室

具体情况

2

未达标

机电自动化学院

X1302

垃圾未倒

机电自动化学院

X1304

地面、二层垃圾

经济管理学院

X3309

地面烟头

机械工程学院

X2109

地面垃圾

汽车工程学院

X1506

二层垃圾 垃圾未倒

 

三、128日晚学生公寓值班情况:

序号

学生公寓

值班室

值班单位

是否到岗

值班履职情况

学生干部值班室

是否到岗

1

一公寓

1103

经济管理学院

记录表填写完整

1104

2

二公寓

2103

经济管理学院

记录表填写完整

2104

3

三公寓

3103

机械工程学院

记录表填写完整

3102

4

四公寓

4103

汽车工程学院

记录表填写完整

4102

5

五公寓

5102

电子信息工程学院

记录表填写完整

5203

6

六公寓

6103

机械工程学院

记录表填写完整

6104

7

七公寓

7103

汽车工程学院

记录表填写完整

7104

8

九公寓

9106

电子信息工程学院

记录表填写完整

9103

9

十公寓

A118

机电自动化学院

记录表填写完整

A118

10

十公寓

A120

机电自动化学院

记录表填写完整

A118

11

十一公寓

C142

机械工程学院

记录表填写完整

C144

四、128日晚学生宿舍熄灯情况:

1.23:00学生宿舍未熄灯情况汇总表:

序号

院系

宿舍总数

23点未熄灯宿舍

比例

1

机械工程学院

344

2

0.58%

2

汽车工程学院

348

2

0.57%

3

经济管理学院

713

1

0.14%

4

机电自动化学院

583

4

0.69%

5

电子信息工程学院

774

2

0.26%

6

环境工程系

49

1

2.04%

7

应用外语与国际教育系

87

2

2.30%

2.2300未熄灯学生宿舍:

经济管理学院:

C534

机电自动化学院:

B116.D123.D143.D553

机械工程学院:

3202.6316

汽车工程学院:

4413.4529

电子信息工程学院:

9229.C423

应用外语与国际教育系:

C440. D619

环境工程系:

D141

五、129日早操检查情况

1.大一早操抽查情况汇总表

序号

院系

检查班级

应到人数

实到人数

请假人数

旷操人数

旷操比例

质量良好(班级)

良好比例

1

电子信息工程学院

45

2144

1740

363

41

1.91%

41

91.11%

2

应用外语与国际教育系

10

302

281

21

0

0.00%

10

100.00%

3

环境工程系

4

131

116

13

2

1.53%

2

50.00%

2.大一早操抽查情况汇总表

序号

院系

检查班级

应到人数

实到人数

请假人数

旷操人数

上操质量

备注

1

电子信息工程学院

B计科1901

29

29

0

0

2

电子信息工程学院

A计应1901

47

45

2

0

3

电子信息工程学院

A计应1902

48

44

4

0

4

电子信息工程学院

计应1903

44

40

4

0

5

电子信息工程学院

计应1904

45

44

1

0

6

电子信息工程学院

计应1905

45

41

4

0

有站操情况

7

电子信息工程学院

计应1906

47

41

6

0

8

电子信息工程学院

计应1907

45

44

1

0

9

电子信息工程学院

计应1908

46

45

1

0

10

电子信息工程学院

计应1909

57

56

1

0

11

电子信息工程学院

计应1910

56

53

3

0

12

电子信息工程学院

A软件1901

44

38

4

2

13

电子信息工程学院

A软件1902

44

33

11

0

14

电子信息工程学院

软件1903

44

42

2

0

15

电子信息工程学院

软件1904

37

36

1

0

16

电子信息工程学院

软件1905

38

33

4

1

17

电子信息工程学院

软件1906

37

35

2

0

18

电子信息工程学院

A网络1901

47

38

4

5

19

电子信息工程学院

网络1902

47

46

1

0

20

电子信息工程学院

网络1903

48

46

2

0

21

电子信息工程学院

云计算1901

24

17

6

1

有站操和戴帽子现象

22

电子信息工程学院

大数据1901

45

30

10

5

23

电子信息工程学院

大数据1902

46

34

12

0

24

电子信息工程学院

大数据1903

45

43

2

0

25

电子信息工程学院

移动应用1901

27

24

3

0

26

电子信息工程学院

电子1901

37

34

3

0

27

电子信息工程学院

电子1902

36

21

0

15

28

电子信息工程学院

物联网1901

53

52

1

0

有站操现象

29

电子信息工程学院

物联网1902

51

43

8

0

30

电子信息工程学院

应电1901

29

24

2

3

31

电子信息工程学院

移动通信1901

18

0

18

0

参与校园文明建设

32

电子信息工程学院

广告1901

45

0

45

0

参与校园文明建设

33

电子信息工程学院

广告1902

43

0

43

0

外出实训

34

电子信息工程学院

广告1903

42

0

42

0

参与校园文明建设

35

电子信息工程学院

数媒1901

51

0

51

0

参与校园文明建设

36

电子信息工程学院

数媒1902

50

49

0

1

37

电子信息工程学院

数媒1903

51

46

2

3

38

电子信息工程学院

计应1911

40

39

0

1

有戴帽子现象

39

电子信息工程学院

软件1907

44

41

2

1

40

电子信息工程学院

软件1908

45

44

1

0

41

电子信息工程学院

软件1909

 

45

45

0

0

42

电子信息工程学院

软件1910

44

42

2

0

43

电子信息工程学院

软件1911

44

43

1

0

44

电子信息工程学院

网络1905

38

36

2

0

45

电子信息工程学院

网络1906

38

36

1

1

46

电子信息工程学院

网络1907

38

0

38

0

参与校园文明建设

47

电子信息工程学院

G电子1901

37

35

2

0

48

电子信息工程学院

G数媒1901

36

32

2

2

49

电子信息工程学院

G计算机1901

36

33

3

0

50

电子信息工程学院

G计算机1902

36

35

1

0

51

电子信息工程学院

G计算机1903

35

33

2

0

52

应用外语
 
与国际教
 
育系

商英1901

35

31

4

0

53

应用外语
 
与国际教
 
育系

商英1902

36

34

2

0

54

应用外语
 
与国际教
 
育系

商英1903

33

32

1

0

55

应用外语
 
与国际教
 
育系

G应英1901

13

12

1

0

56

应用外语
 
与国际教
 
育系

应英1901

36

34

2

0

57

应用外语
 
与国际教
 
育系

应英1902

36

33

3

0

58

应用外语
 
与国际教
 
育系

应英1903

34

30

4

0

59

应用外语
 
与国际教
 
育系

应英1904

36

35

1

0

60

应用外语
 
与国际教
 
育系

海乘1901

23

22

1

0

61

应用外语
 
与国际教
 
育系

空乘1901

20

18

2

0

62

环境工程系

环监1901

44

37

7

0

大面积站操

63

环境工程系

环工1901

31

27

3

1

大面积站操

64

环境工程系

化工1901/食品1901

29

29

0

0

65

环境工程系

G环工1901/G环监1901

27

23

3

1

3.大二早操签到员考勤表

序号

院系

班级

考勤数

缺勤数

缺勤率

1

电子信息工程学院

37

30

7

18.92%

2

机电自动化学院

29

29

0

0.00%

3

汽车工程学院

13

13

0

0.00%

4

机械工程学院

14

14

0

0.00%

5

经济管理学院

28

28

0

0.00%

6

环境工程系

4

4

0

0.00%

4.大二早操签到员缺勤明细表

序号

院系

班级

1

电子信息工程学院

电子1801

2

电子信息工程学院

物联网1801

3

电子信息工程学院

大数据1802

4

电子信息工程学院

计应1804

5

电子信息工程学院

G计应1801

6

电子信息工程学院

G计应1802

7

电子信息工程学院

G计应1803

 

 

 

                                                 学生处

2019129

 

关闭

 学院主页 | 部门3522vip | 机构设置 | 通知公告 | 规章制度 | 学生资助 | 思想教育 | 公寓管理 | 服务指南 | 资料下载 

/xsc/

地址:河南省南阳市孔明路666号

电话:0377-63270912

XML 地图 | Sitemap 地图